Aanpassing PUUR! protocol coronamaatregelen

Lieve PUUR!-leden,

 
Daar was ie dan helaas weer, terug van weggeweest: de dinsdagse persconferentie.
 
Het goede nieuws: we mogen gewoon lekker blijven zingen samen! En wat wás dat heerlijk he, zondag 31 oktober!! 
 
Het iets minder goede nieuws: we zullen ons weer aan wat oude maatregelen en ook aan een voor ons nieuwe maatregel moeten houden. Maar…… dat doén we dan gewoon toch? Immers: alleen sámen houden/krijgen we corona onder controle!
 
Als bijlage bij deze mail vinden jullie een aangepaste versie van het “PUUR!-protocol coronamaatregelen”. Daarin lezen jullie precies hoe onze repetities er vanaf aanstaande dinsdag uit zullen zien. Dit protocol komt ook op onze website. Graag vóór aanstaande dinsdag GOED doorlezen!
 
Alvast in het kort samengevat:
coronatoegangsbewijs/QR-code + identiteitsbewijs meenemen: wordt gescand bij binnenkomst!
water/koffie van huis meenemen: koffiepauze in consistorie vervalt weer even
– bij het plaatsnemen in de kerk: houdt weer een stoeltje extra afstand en ga ook niet recht áchter iemand zitten.
 
De allerbelangrijkste afspraak, maar gebleken ís al dat onze PUUR!-leden die heel serieus nemen: bij corona-gerelateerde klachten meldt je je af voor repetitie/optreden!
 
Fijn weekend en tot dinsdag! Dan gaan we weer lekker samen zingen!
 

Met vriendelijke groet,

namens het PUUR! bestuur,
Esther van Mierlo