Belangrijke mededeling

Lieve PUUR!-leden,

 

In de hoop dat jullie allemaal nog in goede gezondheid verkeren stuur ik jullie bij deze een uitgebreide nieuwsflits/update vanuit het bestuur! Lees alles goed door!

Mededelingen:

CORONA-maatregelen

Begin mei werd een tijdpad gepresenteerd m.b.t. de diverse versoepelingen (juni-juli-september) van de corona-maatregelen. We mailden jullie toen om 3 data in juli vrij te houden in afwachting van de verdere ontwikkelingen.
Vorige week heeft het bestuur met Ies vergaderd én een dag later heeft het kabinet aangekondigd dat de versoepelingen vanaf 1 juli door kunnen gaan en zelfs nóg soepeler gaan zijn.
Echter, tussen mei en juli is ook duidelijk geworden dat júist de activiteit “zingen” een uitzondering vormt. Hetgeen ook blijkt uit het feit dat zingen in de kerk en spreekkoren in voetbalstadions nog steeds verboden blijven. Wie de persconferentie vorige week heeft gezien heeft Rutte wel horen zeggen dat “koorzangers weer mogen gaan repeteren en optreden onder voorwaarden”. Wat die voorwaarden betreft gaat het RIVM déze week met een advies komen. Uiteraard zullen wij die voorwaarden en het advies goed gaan bestuderen in aanloop naar vólgend seizoen, want:


Bestuursbesluiten

  • De genoemde repetitiedata in juli (7 en 14 juli) komen te vervallen.

We gaan ons richten op het nieuwe seizoen. Ook wat dát betreft blijft het nog de vraag in wélke vorm we de repetities kunnen gaan hervatten. De “anderhalve-meter-regel” blijft nog steeds van kracht, wat inhoudt dat het ook puzzelen wordt wat kán en past in onze repetitieruimte. Een optie kan zijn dat we het koor in tweeën gaan splitsen (koor A en koor B) en dat er dan iédere dinsdag een repetitie zal zijn met een half koor. Over deze én eventuele ándere opties gaat het bestuur met de dirigent de komende maanden goed nadenken aan de hand van het advies van het RIVM over de voorwaarden. We houden jullie er uiteraard van op de hoogte hoe het er in september uit gaat zien.

  • De barbecue op 10 juli gaat NIET door en wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe seizoen: vrijdag 4 september (onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen). Noteer deze datum dus alvast in je agenda!!

 

Seizoensafsluiting
Dit jaar is er dus géén traditionele barbecue als afsluiting van het seizoen. Maar………..we willen NIET de zomer ingaan ZONDER elkaar nog een keer te hebben gezien en zonder nog een keer samen te hebben gezongen. Intussen hebben we elkaar al bijna VIER maanden niet live gezien en gesproken….. Dus houdt tóch vrijdag 10 juli met koeienletters vrij in je agenda voor PUUR! Want we willen die avond graag (voorlopig eenmalig) met elkaar BUITEN gaan zingen, want búiten zingen is véilig én daar kan iedereen zo veel afstand houden als hij/zij zélf prettig vindt. Op dit moment zijn we met de gemeente in overleg over een geschikte locatie hiervoor en nadere info volgt zo spoedig mogelijk!

 

AANMELDEN of AFMELDEN (we respecteren het uiteraard als je het nog NIET ziet zitten om samen te zingen) voor deze buitenrepetitie is VERPLICHT en we ontvangen die aan- of afmelding graag per mail (uiterlijk zondag 5 juli a.s.) als reactie op deze mail.

 

Tot zover deze PUUR!-Nieuwsflits! In afwachting van jullie aan- of afmeldingen voor de buitenrepetitie (waarover nadere info z.s.m. volgt!),

 

Met vriendelijke groet,

Namens het PUUR!-bestuur,

Esther van Mierlo