Belangrijke mededeling

Lieve, lieve PUUR!-leden,
 
Even een mail namens het bestuur. Allereerst hopen we dat iedereen in goede gezondheid verkeert en willen we jullie laten weten dat we jullie én het samen zijn en samen zingen ontzéttend missen!
Als we het tijdpad dat het kabinet gisteren presenteerde er naast leggen zou het vanaf 1 juli weer mogelijk moeten worden om “samenkomsten tot max 100 personen” te laten plaatsvinden. 
Als dit tijdpad inderdaad gevolgd kán gaan worden dan willen wij héél graag op dinsdag 7 juli én op dinsdag 14 juli nog even héérlijk samen repeteren en zingen! Noteer deze twee dinsdagen dus maar gauw in je agenda. 
Ook de barbecue, die gepland staat op vrijdag 10 juli, gaat dan door!!
 
Uiteraard moeten we bij deze drie data nog áltijd maar afwachten hóe de ontwikkelingen de komende weken gaan zijn en of deze versoepelingen ook daadwerkelijk kúnnen op de gisteren door de overheid genoemde data én uiteraard moeten we ons ook dán nog houden aan de regel: thuisblijven bij verkoudheid of zieke gezinsleden. Maar, we klampen ons graag vast aan dit sprankje hoop! 
 
We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hopen jullie op 7 juli weer te zien! We houden jullie op de hoogte!
 
Voor nu: blijf gezond, blijf zingen, blijf bidden! Houd vol! 
 
Mooi, hoopvol lied om te luisteren:
 
met vriendelijke groet, namens het PUUR! bestuur,
Esther van Mierlo