Belangrijke mededeling

Lieve PUUR!-leden,
Allereerst spreek ik namens het bestuur en Ies de hoop uit dat jullie allemaal in blakende gezondheid verkeren en blíjven verkeren!!
Zoals jullie allemaal zullen hebben meegekregen heeft de Rijksoverheid afgelopen maandag de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen aangescherpt en zijn alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. 
Dit houdt voor PUUR! in dat onze actie “Vrolijk Pasen voor cliënten Ipse”/medewerking aan de Paasdienst van Ipse niet door kan gaan en dat ook onze medewerking aan de kerkdienst met Pinksteren in de Dorpskerk niet door kan gaan.
Om de simpele reden dat deze beide diensten niet door mogen gaan en omdat, ook tot 1 juni a.s., onze repetities niet door kunnen gaan. 
Het bestuur houdt de verdere ontwikkelingen en richtlijnen goed in de gaten en houden jullie op de hoogte over het hervatten van onze repetities en hopen jullie daar spoedig nader over te kunnen berichten!!
In de tussentijd: blijf gezond, blijf bidden, blijf thuis, blijf zingen! 
Met vriendelijke groet,
namens het PUUR! bestuur,
Esther van Mierlo, secretaris